Vize firmy je zajištění výrobků nejvyšší kvality, které mohou konkurovat veškerým firmám, jak na rumunském, tak na evropském trhu.
   
 

Poslední typ technologie, starost o výrobky nejvyšší
kvality a splnění
požadavků našich
klientů, to jsou
hlavní cíle firmy
EUROPEAN FOOD,
firmy, která dosáhla
nejvyššího a
nejdynamičtějšího
vývoje do samého
počátku

   
Vize Firmy
Operativní principy
Máme vždy zájem o nové obchodní kontakty. Prosím neváhejte a kontaktujte nás, pokud máte nové nápady.
ENRO SK DE