Predstava spoločnosti je, aby zo všetkých pohľadov jej aktivity mohla dodávať výrobky, ktoré by mohli s hrdosťou konkurovať so silnými značkami na domácom i európskom trhu.
   
 

Najnovšia technológia, stály záujem vyrobiť niektoré
potravinárske výrobky vysokej kvality
a uspokojenia
požiadaviek
zákazníkov,
toto sú hlavné črty
spoločnosti
European Food,
spoločnosť, ktorá
spoznala
najdynamickejší
vývoj na rumunskom
trhu, od začiatku
výrobnej činnosti.

   
Predstava Spoločnosti
Zásady Fungovania
Sme vždy    zainteresovaní    v rozširovaní nových    obchodných    kontaktov. Prosíme    Vás, aby ste neváhali    skontaktovať sa    s nami, ak máte    nejaké nové nápady.
EN RO CZDE